Σφάλμα "error: file not found" μετά από μεταφορά με το Clonezilla


Πραγματοποίησα μια μεταφορά του λειτουργικού Arch Linux από ένα δίσκο σε έναν άλλο με τη χρήση του Clonezilla. Ο νέος δίσκος άνοιξε αλλά μου έγραφε το εξής σφάλμα:

Grub loading...
error: file not found
error: file not found
error: file not found

Loading Linux ck kernel...
Loading initramfs...

Press any key to continue...

Πατώντας ένα πλήκτρο, συνέχιζε και άνοιγε κανονικά.

Αυτό που έκανα είναι να δώσω τις παρακάτω εντολές:

# modprobe dm-mod
# grub-install --recheck /dev/sda
# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

και το πρόβλημα λύθηκε.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.