Πυρήνας 4.5 και κάρτες γραφικών AMD/ATI στο Arch Linux


Με τον πυρήνα 4.5 δεν δουλεύουν ορισμένες κάρτες γραφικών πχ

Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Wrestler [Radeon HD 7340] [1002:9808]

Άλλες φορές ανοίγει ο υπολογιστής μέχρι το σημείο όπου θα σηκωθεί το γραφικό περιβάλλον, άλλες φορές μόλις ξεκινήσει να φορτώνει τον πυρήνα (το έχω δει σε openSUSE, σε Debian και σε Arch Linux).

Βρήκα στο forum το AMD APU fails to boot with kernel 4.5.

Τι μας λέει; Πρέπει να βάλουμε σε blacklist το sp5100_tco.

Αναφέρει ότι μπορείτε να το εισάγετε στο αρχείο /etc/modprobe.d/blacklist.conf ή καλύτερα να το εισάγετε στον πυρήνα στον boot loader δηλαδή δώστε την εντολή:

sudo nano /boot/grub/grub.cfg

και εισάγετε στο τέλος του πυρήνα το εξής:

modprobe.blacklist=sp5100_tco

Ο πυρήνας 4.6, δούλεψε και χωρίς αυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.