Χρήση του LiveCD GNOME 3 openSUSE

6:15 μ.μ.
Πιθανό να έχετε κατεβάσει και κάψει σε cd, το ISO για να το δοκιμάσετε ή να έχετε πάρει το PromoDVD από κάποιο τραπεζάκι εκδήλωσης του open...

Χρήση του LiveCD GNOME openSUSE

4:35 μ.μ.
Πιθανό να έχετε κατεβάσει και κάψει σε cd, το ISO από την διεύθυνση http://www.opensuse.org/el/ για να το δοκιμάσετε ή να έχετε πάρει το Pr...

Χρήση του LiveCD KDE openSUSE

2:07 μ.μ.
Πιθανό να έχετε κατεβάσει και κάψει σε cd, το ISO από την διεύθυνση http://www.opensuse.org/el/ για να το δοκιμάσετε ή να έχετε πάρει το Pr...

Εγκατάσταση Libreoffice

11:12 μ.μ.
Επόμενο βήμα είναι η εγκατάσταση του Libreoffice. Τα βήματα είναι τα εξής: 1. Εκκινήστε τον εγκαταστάτη του Libreoffice. 2. Επιλέξτε το Ελλη...
Από το Blogger.