Μετράμε την ταχύτητα δικτύου με το speedtest-cli

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Όπως μερικοί έχουν κόλλημα με τα γρήγορα αυτοκίνητα και με την ταχύτητα, οι περισσότεροι από εμάς, έχουν κόλλημα με την ταχύτητα (bandwith) του δικτύου τους. Πως γίνεται η μέτρηση;

Υπάρχουν εταιρίες που έχουν φτιάξει δικές τους μετρήσεις όπως πχ https://www.speedtest.gr/, cablenet, npref αλλά οι πιο γνωστές είναι οι Speedtest και η fast.com. To speedtest είναι διαθέσιμο και από τερματικό στις περισσότερες διανομές.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Έχω εγκαταστήσει λοιπόν την εφαρμογή από τα επίσημα αποθετήρια. Ξεκινάω να κάνω ένα έλεγχο στο τερματικό με την εντολή.
speedtest-cli

Και λαμβάνω το αποτέλεσμα:
Retrieving speedtest.net configuration...
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/bin/speedtest-cli", line 11, in module
  load_entry_point('speedtest-cli==2.0.0', 'console_scripts', 'speedtest-cli')()
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/speedtest.py", line 1832, in main
  shell()
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/speedtest.py", line 1729, in shell
  secure=args.secure
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/speedtest.py", line 1009, in __init__
  self.get_config()
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/speedtest.py", line 1081, in get_config
  map(int, server_config['ignoreids'].split(','))
ValueError: invalid literal for int() with base 10: ''


Δεν είναι ένα πρόγραμμα που εξαρτάται η ζωή μας από αυτό αλλά καλό είναι να μπορούμε να το εκτελούμε.

ΛΥΣΗ

1. Αφαιρέστε το πρόγραμμα που έχετε εγκαταστήσει
Για Ubuntu:
sudo apt remove speedtest-cli

Για openSUSE:
sudo zypper rm speedtest-cli


2. Στο τερματικό εκτελέστε την εντολή:
pip3 install speedtest_cli


3. Όταν τελειώσει η εγκατάσταση, στο τερματικό γράψτε την εντολή:
nano ~/.profile


Και στο τέλος του αρχείου προσθέστε την γραμμή:
PATH="$PATH:$HOME/.local/bin"


4. Αφού αποθηκεύσετε, εκτελέστε την εντολή:
source ~/.profile


Είστε έτοιμοι να εκτελέσετε το πρόγραμμα στο τερματικό και να δείτε την ταχύτητα του δικτύου σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.