4 τρόποι για να ενώσετε πολλά .pdf σε ένα μεγάλο

4 τρόποι για να ενώσετε πολλά .pdf σε ένα μεγάλο

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Έστω ότι συγκεντρώνετε πολλά αρχεία pdf. Είτε σχολή λέγεται αυτό, είτε εργασία; Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί είναι η εύρεση της πληροφορίας όταν την χρειάζονται. Σίγουρα μπορεί να γίνει και μέσα από το λειτουργικό σύστημα αλλά αρκετές φορές δεν έχει επιτυχία. Οπότε μια καλή λύση είναι η ένωση σε ένα αρχείο, όλων των pdf που έχουν το ίδιο αντικείμενο, ώστε να αναζητάτε μέσα από το πρόγραμμα ανάγνωσης pdf. Εδώ θα εξετάσουμε πως μπορείτε με μια κίνηση, να ενώσετε πολλά pdf.

Η ΛΥΣΗ

Μέχρι στιγμής, βρήκα 4 λύσεις:

ΛΥΣΗ 1:

Εγκαταστήστε το poppler-utils με την παρακάτω εντολή:
#Σε openSUSE
sudo zypper in poppler-tools

#Σε Ubuntu/Linux Mint
sudo apt install poppler-utils

#Σε Arch Linux
sudo pacman -S poppler

Στη συνέχεια, στον κατάλογο με τα pdf, εκτελέστε την εντολή:
pdfunite *.pdf out.pdf


ΛΥΣΗ 2:

Εγκαταστήστε το πρόγραμμα pdftk με την παρακάτω εντολή:
#Σε openSUSE
sudo zypper in pdftk

#Σε Ubuntu/Linux Mint
sudo apt install pdftk

#Σε Arch Linux
sudo pacman -S pdftk

Έστω ότι είστε φοιτητής και έχετε οργανώσει τις διαλέξεις ανά φάκελο (με ότι πιθανά αρχεία να σας έχουν δώσει). Δώστε την παρακάτω εντολή:
pdftk lecture?/*.pdf cat output lecturesall.pdf

Αυτό που θα κάνει είναι να μπει σε ένα ένα φάκελο, θα δει αν έχει κάποιο αρχείο pdf και θα το ενώσει σε ένα pdf.

ΛΥΣΗ 3:

Χρήση latex. Εγκαταστήστε το παρακάτω πακέτο.
#Σε openSUSE
sudo zypper in texlive-latex-base

#Σε Ubuntu/Linux Mint
sudo apt install texlive-latex-base

#Σε Arch Linux
sudo pacman -S texlive-latexextra

Εστω ότι έχετε τα αρχεία file1.pdf και file2.pdf στον ίδιο φάκελο. Φτιάξτε το αρχείο output.tex με το περιεχόμενο:
\documentclass{article}
\usepackage{pdfpages}
\begin{document}
\includepdf[pages=-]{file1}
\includepdf[pages=-]{file2}
\end{document}

Εκτελέστε την εντολή:
pdflatex output.tex


ΛΥΣΗ 4:

Μπορείτε να κατασκευάσετε ένα script στο Nautilus:
Εγκαταστήστε το πακέτο (εάν δεν το έχετε):
#Σε openSUSE
sudo zypper in poppler-tools

#Σε Ubuntu/Linux Mint
sudo apt install poppler-utils

#Σε Arch Linux
sudo pacman -S poppler

Κατασκευάστε ένα αρχείο μέσα στον κατάλογο nautilus/scripts
nano ~/.local/share/nautilus/scripts/merge_pdfs.sh

Στην συνέχεια προσθέστε το παρακάτω κώδικα:
#!/bin/sh
CLEANED_FILE_PATHS=$(echo $NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_FILE_PATHS | sed 's,.pdf /home/,.pdf\\n/home/,g')
echo $CLEANED_FILE_PATHS | bash -c 'IFS=$'"'"'\n'"'"' read -d "" -ra x;pdfunite "${x[@]}" merged.pdf'

Το αρχείο αυτό κάντε το εκτελέσιμο (πατήστε δεξί πλήκτρο πάντω του > Ιδιότητες > Δικαιώματα > Να επιτρέπεται η εκτέλεση του αρχείου ως προγράμματος). Εναλλακτικά δώστε την παρακάτω εντολή:
chmod +x ~/.local/share/nautilus/scripts/merge_pdfs.sh

Τώρα για να ενώσετε τα αρχεία, φωτίστε τα στον φάκελο στο Nautilus, πατήστε δεξί πλήκτρο > Δέσμες ενεργειών (scripts) και επιλέξτε το merge_pdfs.sh για να σας εξάγει ένα αρχείο pdf.

Εάν βρήκατε κάποιον τρόπο εύκολο στην χρήση, ενημερώστε και τους φίλους σας ώστε να μην παιδεύονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.