Εγκατάσταση Stremio σε openSUSE

Stremio σε openSUSE

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ STREMIO


Το Stremio είναι ένα δημοφιλές πρόγραμμα θέασης ταινιών από το ίντερνετ με την τεχνολογία του streaming. Έχει ένα φιλικό περιβάλλον και διαθέτει πληθώρα από ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, συνοδευόμενες από ελληνικούς υπότιτλους.

Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα για όλα τα λειτουργικά συστήματα στην σελίδα των λήψεων.

Η εγκατάσταση του προγράμματος σε openSUSE είναι λίγο μπελαλίδικη. Εδώ θα δούμε πως γίνεται η εγκατάσταση (σύμφωνα με την σελίδα στο github). Στη συνέχεια πρέπει να ρυθμίσετε μόνοι σας την εγκατάσταση προσθέτων που σας εξυπηρετούν, ρύθμιση υποτίτλων κλπ κλπ.


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Κλωνοποιήστε το αποθετήριο GIT στον υπολογιστή σας:

git clone --recurse-submodules -j8 git://github.com/Stremio/stremio-shell.git

2. Εγκαταστήστε τις εξαρτήσεις με την παρακάτω εντολή:

zypper install libqt5-creator mpv-devel libcaca-devel ncurses5-devel libQt5WebView5 libSDL2-devel qconf messagelib-devel libqt5-qtwebengine-devel libopenssl-devel rpmdevtools nodejs8 libQt5WebChannel5-imports libqt5-qtwebengine libQt5QuickControls2-5 libqt5-qtquickcontrols libqt5-qtquickcontrols2

3. Μεταγλωττίστε το Stremio με τις παρακάτω εντολές (θα πάρει λίγη ώρα, ανάλογα με τον υπολογιστή σας):

cd stremio-shell

qmake-qt5

make

4. Προετοιμάστε τον διακομιστή streaming

Κατά την εκκίνηση με την εκτέλεση του αρχείου ./stremio, το stremio πρέπει να ανοίξει, όμως δεν εκκινήσει ο διακομιστής streaming. Γι 'αυτό πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το NodeJS και τα server.js, stremio.asar στον κατάλογο. Για να γίνει αυτό, εκτελέστε την παρακάτω εντολή (μια γραμμή):

wget https://dl.strem.io/four/v4.4.25/server.js ; wget https://dl.strem.io/four/v4.4.25/stremio.asar

5. Εκκινήστε τον διακομιστή με την εντολή:

node server.js

6. Εκκινήστε το stremio

./stremio

Απολαύστε τις ταινίες.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ


1. Εγκαταστήστε το OBS Package Installer (CLI)

sudo zypper in opi

2. Στη συνέχεια με την εντολή:

opi stremio

Θα σας δώσει ένα αποθετήριο home: στο οποίο θα το κατασκευάσει.


ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Flatpak


1 - Εγκαταστήστε τα Flatpak & flatpak-builder

2 - Προσθέστε το Flathub remote

flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://dl.flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo

3 - Εγκαταστήστε το εκτελέσιμο του freedesktop

flatpak install flathub org.freedesktop.Platform//18.08
flatpak install flathub org.freedesktop.Sdk//18.08

4 - Εγκαταστήστε την Electron BaseApp

flatpak install flathub org.electronjs.Electron2.BaseApp//stable

5 - Κλωνοποιήστε το αποθετήριο

git clone --recurse-submodules https://github.com/bilelmoussaoui/stremio-flatpak/
cd ./stremio-flatpak

6 - Χτίστε και εγκαταστήστε το πακέτο Flatpak

flatpak-builder --install stremio com.stremio.Stremio.yml

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.