Διαχειριστής παραθύρων i3. Ότι πιο γρήγορο έχω χρησιμοποιήσει...στο openSUSE


Όταν λέμε i3 σίγουρα δεν εννοούμε τύπο επεξεργαστή. Ο i3 είναι ένας διαχειριστής παραθύρων. Λιτός αλλά σούπερ γρήγορος σε ότι και να κάνετε. Οπότε όσοι ρωτάτε τι να εγκαταστήσετε σε παλιό laptop, να τι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Σίγουρα θέλει να μάθετε να χειρίζεστε το πληκτρολόγιο (τα πλήκτρα που χρησιμοποιεί) αλλά όταν γίνει αυτό, θα εκπλαγείτε. Κάτι που ίσως να μην σκεφτήκατε ακόμα, δεν θα μπορεί να δει τα αρχεία σας κάποιος που δεν γνωρίζει τι είναι αυτό που βλέπει στην οθόνη του.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εγκατάσταση είναι εύκολη, μέσα από την εντολή:

sudo zypper install i3 dmenu i3status

ή από το 1-click-install (ανάλογα με την έκδοση που έχετε):

https://software.opensuse.org/package/i3


ΧΡΗΣΗ

Όταν εκκινήσει για πρώτη φορά, θα δείτε ένα παράθυρο που θα σας ρωτήσει ποιο πλήκτρο επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ως mod. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ του ALT και του SUPER/WINDOWS (προσωπικά χρησιμοποίησα το alt).

Δείτε μια ολοκληρωμένη εικόνα χρήσης των πλήκτρων με το $mod (Alt):

i3 συνδυασμοί πλήκτρων

i3 συνδυασμοί πλήκτρων

Γενική χρήση

$mod+Enter --> ανοίγει το τερματικό
$mod+d --> ανοίγει το dmenu (εκκινητής προγραμμάτων με δακτυλογράφισή τους)
$mod+r --> κατάσταση αλλαγής μεγέθους
$mod+shift+e --> έξοδος i3
$mod+shift+r --> επανεκκίνηση i3 στο σημείο που ήσασταν
$mod+shift+c --> επαναφόρτωση του αρχείου ρυθμίσεων
$mod+shift+q --> κλείνει το παράθυρο (εάν το υποστηρίζει η εφαρμογή)

Παράθυρα

$mod+w --> εμφάνιση με μορφή καρτελών
$mod+e --> οριζόντια και κάθετη μορφή εμφάνισης παραθύρων
$mod+s --> εμφάνιση στοίβας (το ένα παράθυρο κάτω από το άλλο)
$mod+f --> πλήρης οθόνη

Μετακίνηση παραθύρων

$mod+shift+ --> Μετακίνηση των παραθύρων στην κατεύθυνση που θέλετε (J,K,L,; αλλά δουλεύουν και τα βελάκια)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην τεκμηρίωση για τον χρήστη.

Εκτός των παραπάνω, μπορείτε να καθορίσετε σε ποια επιφάνεια εργασίας θα ανοίγει το κάθε πρόγραμμα. Αυτό μπορείτε να το δείτε στην τεκμηρίωση χρήστη.

Πως φαίνεται όταν εκκινεί;

openSUSE i3
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ:

1. Γλώσσα.
Επειδή η γλώσσα δεν εμφανίζεται στην μπάρα και δεν μπορείτε να αλλάζετε την γλώσσα πληκτρολογίου με ένα κλικ, αναγκαστικά πρέπει να το κάνετε από το πληκτρολόγιό σας.

Υπάρχουν δυο λύσεις (επιλέξτε ότι σας δουλέψει).

Η πιο σωστή είναι να μπει στο Xorg. Ανοίξτε το αρχείο:

sudo nano /etc/X11/xorg.conf.d/10-keyboard.conf

Και φροντίστε να έχει τις παρακάτω γραμμές (αλλάζει με alt+shift. Προτιμήστε αυτό εάν έχετε βάλει ως mod πλήκτρο το SUPER/WIN):

Section "InputClass"
Identifier "Generic Keyboard"
MatchIsKeyboard "yes"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "us,el"
Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle,compose:menu,grp_led:scroll"
EndSection

Η άλλη λύση είναι να βάλετε μια γραμμή στο bashrc.

nano .bashrc

και προσθέστε την γραμμή (εδώ χρησιμοποιούνται τα πλήκτρα win+space. Προτιμήστε αυτά εάν έχετε βάλει ως mod πλήκτρο το alt):

setxkbmap -option grp:switch,grp:win_space_toggle,grp_led:scroll us,el

Σε αυτή την περίπτωση για να δουλεύει, ίσως χρειάζεται να ανοίγετε το τερματικό κάθε φορά που κάνετε είσοδο στο i3.

2. Δίκτυο
Για την ασύρματη σύνδεση δικτύου χρησιμοποιήστε το NetworkManager.

Δείτε την κατάσταση του wifi

nmcli radio wifi

Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (συνήθως είναι ενεργό)

nmcli radio wifi

Για να πάρετε μια λίστα με τα ασύρματα που βρίσκονται γύρω σας.

nmcli device wifi list

Για να συνδεθείτε στο ασύρματο που θέλετε (εάν δεν έχει κωδικό, παραλείπετε μετά το password):

nmcli device wifi connect [SSID|BSSID] password [ΚΩΔΙΚΟΣ]

Για αναλυτικότερες πληροφορίες, δείτε στο wiki.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ i3
* openSUSE wiki page
* Ιστοσελίδα i3
* Τεκμηρίωση χρήστη
* Reference card

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.