Κωδικοί και αρχεία pdf

Σας έχει τύχει κάποια φορά να έχετε σώσει κάποιο αρχείο pdf που να χρειάζεται κωδικό για να ανοίξει και το θεωρείτε ότι σας καθυστερεί;
Υπάρχει τρόπος να βγάλετε τον κωδικό με 2 εντολές.

Θα χρειαστείτε τα πακέτα:

Pdftops
ps2pdf


τα οποία συνήθως εγκαθίστανται με την απλή εγκατάσταση.

Οι εντολές είναι οι εξής:

1. Εντολή που μετατρέπει το αρχείο pdf σε ps. Χρειάζεται να γνωρίζετε τον κωδικό.

pdftops -upw [password] [file].pdf

2. Εντολή που μετατρέπει το αρχείο από ps σε pdf χωρίς κωδικό αυτή τη φορά.

ps2pdf [file].ps

Η παραπάνω τεχνική μπορεί να απενεργοποιήσει διάφορες απαγορεύσεις χρήσης του αρχείου όπως η εκτύπωση κλπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε την παραπάνω τεχνική για να μετατρέψετε αρχεία ώστε να τα χρησιμοποιήσετε για δικό σας ώφελος. Δεν φέρω καμιά ευθύνη αν κάποιος το χρησιμοποιήσει για τέτοιο σκοπό.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.