Εγκατάσταση Hewlett-Packard LaserJet P1006

by 2:39 π.μ. 0 σχόλια


Στην έκδοση openSUSE 11.3, με πυρήνα:

Linux diamond.site 2.6.34-12-desktop #1 SMP PREEMPT 2010-06-29 02:39:08 +0200 i686 i686 i386 GNU/Linux

θα πρέπει να ακολουθήσουμε κάποια βηματάκια για να εγκατασταθεί.

1. Καταργούμε τον εκτυπωτή μας μέσα από το Yast.
2. Ανοίγουμε το τερματικό και δίνουμε την εντολή:

su - -c "hp-setup"

και δώστε τον κωδικό root.

3. Θα ανοίξει γραφικό περιβάλλον. Επιλέξτε USB και πατήστε Next.4. Θα μας βρει ποιον εκτυπωτή έχουμε. Πατήστε Next.
5. Στο βήμα αυτό θα κατεβάσει τον οδηγό για τον εκτυπωτή.
6. Συμφωνείτε με τους όρους.7. Στο βήμα αυτό θα τελειώσει την εγκατάσταση των οδηγών.8. Πατήστε το Add Printer και τελειώσατε με την εγκατάσταση.Η παραπάνω διαδικασία δουλεύει με οποιονδήποτε εκτυπωτή HP έχετε.

ΠΗΓΗ
How to set-up a HP printer

Efstathios Iosifidis

openSUSE and GNOME foundation member

I'm Farm Animal Manager and dairy products technician looking for new opportunities.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου