Ενεργοποίηση ομαδικού chat στο Skype


Τελευταία μιλούσα με φίλους στο Skype. Δεν ήταν διαθέσιμο το ομαδικό chat.
Υπάρχουν κάποιες διαθέσιμες εντολές που μπορείτε να ενεργοποιήσετε το chat. Τις εντολές τις εκτελείτε σε οποιοδήποτε παράθυρο (καλύτερα σε κάποιον φίλο σας).

Για να δείτε λεπτομέρειες της σύνδεσής σας:
/dumpmsnp

Για να δείτε που είστε συνδεδεμένοι ήδη:
/showplaces

Το αποτέλεσμα της εντολής /dumpmsnp ήταν
System: MSNP: Connection Data:
* Status: LoggedOut

ενώ βρισκόμουν online και μιλούσα κανονικά με όλους εκτός του ομαδικού chat αν και με έδειχνε "LoggedOut".

Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, χρησιμοποιήστε την εντολή:
/msnp24

και επανεκκινήστε το Skype.

Τώρα το αποτέλεσμα της εντολής /dumpmsnp είναι:
System: MSNP: Connection Data (MSNP24):
* Status: LoggedIn

Επειδή δεν γνωρίζω τι ακριβώς έγινε, η εντολή /msnp24 είναι σαν να με εμφανίζει online.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.