Εγκατάσταση AUR στο Arch Linux Raspberry Pi


Αφού κάνουμε εγκατάσταση του λειτουργικού όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα για το Raspberry 1 (Όνομα χρήστη alarm με κωδικό alarm. Όνομα διαχειριστή root με κωδικό root) ή το Raspberry 2 (ισχύει το ίδιο με τους κωδικούς), ορίζουμε μια στατική IP,

Επόμενη κίνηση είναι να προσθέσουμε το αποθετήριο της κοινότητας AUR.

Πρώτα εγκαταστήστε τα παρακάτω:
$ pacman -S wget fakeroot

στην συνέχεια εγκαταστήστε ως χρήστης
$ curl -O https://aur.archlinux.org/cgit/aur.git/snapshot/package-query.tar.gz
$ tar -xvzf package-query.tar.gz
$ cd package-query
$ makepkg -si

και τέλος εγκαταστήστε το yaourt:

Προσθέστε στο τέλος του pacman.conf

nano /etc/pacman.conf

την γραμμή

[archlinuxfr]
SigLevel = Never
Server = http://repo.archlinux.fr/arm

και εγκαταστήστε

pacman -Sy yaourt

τέλος απενεργοποιήστε το αποθετήριο archlinuxfr που προσθέσατε.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.