Οδηγός προς ναυτιλομένους χρήστες από άλλες διανομές σε openSUSE (τερματικό)


Είδαμε τις οδηγίες προς ναυτιλομένους νέους χρήστες. Εδώ θα δούμε για τους προχωρημένους. Οι περισσότεροι προχωρημένοι χρήστες χρησιμοποιούν τερματικό. Οπότε ποιες είναι οι βασικές αντίστοιχες εντολές; Να με συγχωρέσουν οι χρήστες των άλλων διανομών. Οι εντολές είναι από ιστοσελίδες που έχω βρει. Δεν γνωρίζω αν ισχύουν 100%


Ubuntu, Debian

Εάν έρχεστε από διανομές βασισμένες σε Ubuntu/Debian, θα συμπεράνετε ότι το openSUSE έχει μια διαφορετική προσέγγιση στο σύστημα αρχείων καθώς και χρησιμοποιεί αρκετά εργαλεία. Το YaST είναι η κύρια διαφορά, όπου γίνονται πολλές ρυθμίσεις του συστήματος. Επίσης δεν χρησιμοποιούμε (ως προεπιλογή) την εντολή sudo για να εκτελέσουμε εντολές διαχειριστή αλλά εισερχόμαστε με την εντολή su ως υπερχρήστες μόνιμα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες μας και κλείσουμε το τερματικό.

Διαχειριστής πακέτων

Το zypper μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε γράφοντας ολόκληρη την εντολή είτε συντομογραφία. Παράδειγμα η εντολή εγκατάστασης zypper install είναι ίδια με την εντολή zypper in και η εντολή zypper update είναι ίδια με την zypper up. Ας δούμε την αντιστοιχία των εντολών.

Εντολή Ubuntu/Debian Εντολή openSUSE
apt-get update zypper refresh
apt-get -u upgrade zypper update
apt-get -u dist-upgrade zypper dist-upgrade
apt-get install clementine zypper install clementine
apt-get remove clementine zypper remove clementine
apt-cache search clementine zypper search clementine
apt-cache showpkg clementine zypper info clementine
dpkg -l rpm -qa
dpkg -L rpm -ql
dpkg -s rpm -qi
dpkg -S rpm -qf
adding apt repository in /etc/apt/sources.list zypper addrepo repository name
apt-get moo zypper moo

Και λίγο πιο προχωρημένες λειτουργίες:

Εντολή Ubuntu/Debian Εντολή openSUSE
apt-file search zypper se
apt-get autoremove zypper rm –clean-deps package (καθαρίζει μόνο τις εξαρτήσεις καθορισμένου πακέτου)
apt-get clean zypper clean
apt-get source package zypper source-install package (εγκαθιστά και τις εξαρτήσεις)
(χρήση chroot) zypper –root location – λειτουργεί σε διαφορετικό root
cat /var/log/dpkg.log cat /var/log/zypp/history
apt package locks zypper addlock/listlocks/removelock
Εγκατάσταση συνιστώμενων πακέτων zypper install-new-recommends

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τελευταίες εκδόσεις του Debian αλλά και του Ubuntu έχουν περάσει στο systemd, οπότε δεν έχει νόημα να αναφέρω τις εντολές εδώ.


Fedora

Η διανομή Fedora είναι πολύ κοντά με την διανομή openSUSE. Και οι δυο χρησιμοποιούν αρχεία RPM καθώς επίσης και στις δυο μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει την εντολή yum εάν το θέλει, αλλά εάν θέλετε να είστε γρήγοροι πρέπει να δοκιμάσετε το zypper! Και οι δυο διανομές χρησιμοποιούν systemd.

Διαχειριστής πακέτων

Αν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί το yum και στις δυο, οι βασικές διαφορές των δυο διαχειριστών πακέτων είναι οι εξής:

Εντολή Fedora Εντολή openSUSE
yum makecache zypper refresh
yum update zypper update
yum install clementine zypper install clementine
yum remove clementine zypper remove clementine
yum search clementine zypper search clementine
yum clean all zypper clean


Arch Linux


Η διανομή Arch Linux είναι γνωστή για την απλότητα και για τις κυλιόμενες ενημερώσεις. Η διανομή έχει υιοθετήσει το systemd, οπότε οι εντολές είναι ίδιες.

Διαχειριστής πακέτων

Αν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί το yum και στις δυο, οι βασικές διαφορές των δυο διαχειριστών πακέτων είναι οι εξής:

Εντολή Arch Εντολή openSUSE
pacman -Syy zypper refresh
pacman -Syu zypper dist-upgrade
pacman -S clementine zypper install clementine
pacman -R clementine zypper remove clementine
pacman -Rsnc clementine zypper remove –clean-deps clementine
pacman -S clementine (force reinstall) zypper install –force clementine
pacman -Ss clementine zypper search clementine
pacman -Sw zypper source-install (εγκατάσταση πηγαίου αρχείου με τις εξαρτήσεις του)
layman -a repository zypper ar repository name
Εγκατάσταση συνιστώμενων πακέτων zypper install-new-recommends

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.