Αρχική ρύθμιση του gtranslator για μετάφραση αρχείων po.

Πολλοί χρησιμοποιούμε προγράμματα ΕΛΛΑΚ, αλλά λίγοι γνωρίζουν πως αυτά έχουν μεταφραστεί στα Ελληνικά. Τα περισσότερα προγράμματα μεταφράζονται ως αρεία po. Άλλα προγράμματα, χρησιμοποιούν πλατφόρμες μετάφρασης όπως η Transifex. Στο openSUSE, χρησιμοποιούμε πλατφόρμα διαχείρισης των αρχείων, την Vertaal διότι το σύστημα svn που χρησιμοποιεί το openSUSE, είναι δύσκολο στην χρήση για απλούς χρήστες. Όσον αφορά το GNOME, περιγράφεται αναλυτικά στην σελίδα ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.

Υπάρχουν πολλά προγράμματα μετάφρασης αρχείων po. Μπορείτε να δείτε ένα συγκριτικό πίνακα που δημιούργησε η Μαρία Μαυρίδου στα πλαίσια του Outreach Program for Women.

Εδώ θα δούμε πως ρυθμίζουμε το πρόγραμμα gtranslator.

Καταρχήν, μόλις ανοίξετε το πρόγραμμα, θα σας παραπέμπψει να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας.

1. Αρχικά έχει κάποια δημογραφικά. Όνομα και e-mail. Βλέπετε ότι λέει και profil. Εδώ θα βάλετε το όνομα του profil που θα ρυθμίσετε. Εάν πχ μεταφράζετε άλλο project, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό mail αλλά και διεύθυνση της ομάδας.

Προσωπικά στοιχεία

2. Στο σημείο αυτό έχει πολλές ρυθμίσεις. Όμως μπορούν να γίνουν με μία κίνηση. Γράψτε el στο Language code και θα συμπληρώσει αυτόματα όλα τα άλλα.

Ρυθμίσεις ομάδας

Το μόνο που θα χρειαστείτε να συμπληρώσετε εσείς, είναι η διεύθυνση της ομάδας. Το πρόγραμμα "αφήνει" ένα ίχνος στο αρχείο, έτσι ώστε να γνωρίζει κάποιος που θα ψάξει, το mail της μεταφραστικής ομάδας.

Mail ομάδας

3. Στο σημείο αυτό έχετε τελειώσει. Σας παρουσιάζει μια σύνοψη των ρυθμίσεών σας.

Περίληψη ρυθμίσεων

Επόμενο βήμα είναι να ανοίξετε το αρχείο po και να μεταφράσετε. Σε περίπτωση που έχετε αποθηκευμένα τα αρχεία του project, μπορείτε να δημιουργήσετε μια μεταφραστική μνήμη όπου κατά τη μετάφραση, θα σας εμφανίζει υποδείξεις μετάφρασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.