Εγκατάσταση openSUSE 13.1 Samba ως αυτόνομος Server με tdbsamΠριν λίγο καιρό κυκλοφόρησε η έκδοση openSUSE 13.1. Όπως πιθανό να έχετε διαβάσει έκδοση αυτή θα είναι Evergreen, θα συνεχίσει η υποστήριξή της για πάνω από 18 μήνες που είναι η υποστήριξη για όλες τις εκδόσεις. Μπορείτε λοιπόν να στηριχθείτε για να εγκαταστήσετε server.

Εδώ θα δούμε πως μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα Samba server για διαμοιρασμό αρχείων σε openSUSE και πως να το ρυθμίσετε για να διαμοιράζεστε αρχεία με πρωτόκολλο SMB και πως να προσθέσετε χρήστες. Εδώ ο Samba ρυθμίζεται ως αυτόνομος διακομιστής. Στο τέλος, κάθε χρήστης έχει τον δικό του κατάλογο καθώς και όλοι οι χρήστες έχουν ένα κοινό κατάλογο που διαμοιράζονται με δικαιώματα ανάγνωσης-/εγγραφής.

Οι παρακάτω ρυθμίσεις μπορεί να μην δουλέψουν σε εσάς. Να σημειώσουμε ότι ο διακομιστής έχει διεύθυνση IP την 192.168.1.100.


1. Εγκατάσταση SAMBA

zypper install cups-libs samba


Δυστυχώς υπάρχουν συγκρούσεις πακέτων του SAMBA με το patterns-openSUSE-minimal_base-conflicts. Γι' αυτό πρέπει να απεγκαταστήσετε το πακέτο. Θα σας βγάλει το μήνυμα (θα διαφέρει η έκδοση του SAMBA):

Solution 1: deinstallation of patterns-openSUSE-minimal_base-conflicts-12.3-7.10.1.x86_64
Solution 2: do not install samba-4.0.12-59.2.1.x86_64
Solution 3: do not install samba-4.0.12-59.2.1.x86_64
Solution 4: break samba-4.0.12-59.2.1.x86_64 by ignoring some of its dependencies

Choose from above solutions by number or cancel [1/2/3/4/c] (c):


Εδώ επιλέξτε τον αριθμό 1.

Ανοίξτε για επεξεργασία το αρχείο:
nano /etc/samba/smb.conf


και κάτω από την ενότητα [global] προσθέστε:
[...]
security = user
passdb backend = tdbsam
[...]


Και ενεργοποιήστε να εκτελείται ο SAMBA κατά την έναρξη του υπολογιστή:
systemctl enable smb.service
systemctl start smb.service


2. Δημιουργία κοινόχρηστων φακέλων

Συνέχεια έχει η προσθήκη κοινόχρηστων φακέλων, προσβάσιμων από όλους τους χρήστες.
Δημιουργήστε ένα φάκελο και ορίστε τα δικαιώματα όπως φαίνεται παρακάτω:
mkdir -p /home/shares/allusers
chown -R root:users /home/shares/allusers/
chmod -R ug+rwx,o+rx-w /home/shares/allusers/


Ανοίξτε για επεξεργασία το αρχείο:
nano /etc/samba/smb.conf


και προσθέστε τις παρακάτω γραμμές στο τέλος του αρχείου:
[...]
[allusers]
comment = All Users
path = /home/shares/allusers
valid users = @users
force group = users
create mask = 0660
directory mask = 0771
writable = yes


Εάν θέλετε όλοι οι χρήστες να μπορούν να έχουν πρόσβαση και να εγγράφουν στους προσωπικούς τους καταλόγους μέσω του Samba, προσθέστε τις παρακάτω γραμμές στο αρχείο /etc/samba/smb.conf (σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχει άλλη ενότητα που αφορά τους προσωπικούς καταλόγους στο αρχείο smb.conf!):
[...]
[homes]
comment = Home Directories
browseable = no
valid users = %S
writable = yes
create mask = 0700
directory mask = 0700


Επανεκκινήστε τον SAMBA:
systemctl restart smb.service


3. Προσθήκη και διαχείριση χρηστών

Εδώ θα προσθέσω μόνο έναν χρήστη, τον diamond_gr. Εσείς μπορείτε να προσθέσετε όσους χρήστες χρειάζεστε, με τον ίδιο τρόπο.
useradd diamond_gr -m -G users


Εάν δείτε το παρακάτω σφάλμα, αγνοήστε το:

myserver:~ # useradd diamond_gr -m -G users configuration error - unknown item 'LASTLOG_ENAB' (notify administrator) myserver:~ #

Ορίστε το συνθηματικό για τον χρήστη diamond_gr. Εάν ο χρήστης diamond_gr δεν συνδέεται στο σύστημα, παραλείψτε αυτό το βήμα.
passwd diamond_gr


Τώρα προσθέστε τον νέο χρήστη στην βάση δεδομένων των χρηστών του Samba:
smbpasswd -a diamond_gr


Τώρα μπορείτε να συνδεθείτε από το σύστημα Windows με τον διαχειριστή αρχείων (η διεύθυνση είναι \\192.168.1.100 ή \\192.168.1.100\diamond_gr για τον προσωπικό κατάλογο του χρήστη diamond_gr) με χρήση ως username το diamond_gr και ως συνθηματικό, αυτό που ορίσαμε. Απ' το Nautilus, απλά πατάμε το Σύνδεση σε εξυπηρετητή και θέτουμε την διεύθυνση:


Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:

1. openSUSE 12.3 Samba Standalone Server With tdbsam Backend
2. Samba Standalone Server on openSUSE 13.1 With tdbsam Backend
3. SAMBA
4. openSUSE

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.