Δημιουργία alias για εντολές τερματικού στο .bashrc

Οι περισσότεροι από εμάς, χρησιμοποιούμε το τερματικό για να κάνουμε πιο γρήγορα την εργασία μας. Χρησιμοποιούμε κάποιες στάνταρ εντολές. Μπορούμε να γράφουμε 2-3 γράμματα αντί να γράφουμε ολόκληρη εντολή. Πως μπορεί να γίνει αυτό; Εάν προσθέσουμε alias στο αρχείο .bashrc (nano .bashrc). Εγώ έχω προσθέσει τα παρακάτω (όσον αφορά το Arch Linux, για περισσότερες ιδέες, δείτε το wiki):
#pacman aliases
alias p="pacman"
alias pQ="pacman -Q"
alias pqs="pacman -Qs"
alias pqi="pacman -Qi"
alias pS="sudo pacman -S"
alias psyu="sudo pacman -Syu"
alias clean="sudo pacman -Sc"
alias psi="pacman -Si"
alias pR="sudo pacman -R"
alias prc="sudo pacman -Rc"
alias prs="sudo pacman -Rs"
alias prsc="sudo pacman -Rsc"
alias pA="sudo pacman -A"
alias pU="sudo pacman -U"
alias pO="sudo pacman-optimize"
alias ysyu="sudo yaourt -Syu --aur --noconfirm"
alias trim="sudo fstrim -v /"
\


Εάν δεν θέλετε να αποσυνδεθείτε, δώστε την εντολή source .bashrc στο τερματικό και συνεχίστε με τα aliases.

Τις παραπάνω εντολές τις πήρα από την ιστοσελίδα με προτεινόμενα aliases

Αντίστοιχα μπορείτε να φτιάξετε και για το yaourt αλλά και για άλλες διανομές.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.