Εγκατάσταση και ρυθμίσεις #archlinux 2021.02.20

Arch linux

Έχουμε δει στο παρελθόν πως μπορούμε να εγκαταστήσουμε και να ρυθμίσουμε-εγκαταστήσουμε την διανομή Arch Linux. Από τότε, έως τώρα έχουν αλλάξει πολλά. Θεωρώ ότι η εγκατάσταση δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Η ανάρτηση βασίστηκε στο Arch Linux wiki (ή αν προτιμάτε το Αγγλικό Wiki του Arch Linux).

Αν ψάξετε στο Internet κυκλοφορούν πολλά έτοιμα σκριπτάκια που θα σας βοηθήσουν να εγκαταστήσετε εύκολα την διανομή Arch Linux αλλά και κάποιες διανομές που βασίζονται σε Arch Linux. Η αλήθεια είναι ότι ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα, μαθαίνουμε πως ρυθμίζεται μια διανομή και ίσως η γνώση αυτή να μπορεί να εφαρμοστεί σε επίλυση προβλημάτων και σε άλλες διανομές. Εάν έχετε "βαρεθεί" να εγκαθιστάτε με το χέρι ή αν κάποιος δεν μπορεί να ακολουθήσει τον οδηγό εγκατάστασης, σίγουρα έτοιμες διανομές όπως η Manjaro, Endeavour OS κλπ, να είναι μια καλή εναλλακτική λύση.

Στον οδηγό αυτό θα δούμε 3 κομμάτια. Πρώτα την εγκατάσταση, στη συνέχεια τις ρυθμίσεις και τέλος την εγκατάσταση ορισμένων προγραμμάτων (που προσωπικά χρησιμοποιώ). Παρακαλώ όποιους γνωρίζουν κάτι παραπάνω και βρίσκουν το παρόν post χρήσιμο, ας συμπληρώσουν από την εμπειρία τους.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


1. Καταρχήν, κατεβάστε το ISO από την ιστοσελίδα https://www.archlinux.org/download/. Γράψτε το σε ένα δισκάκι ή βάλτε το στο USB σας και κάντε boot με αυτό.

2. Τώρα, πρέπει να κάνετε τα partition. Με την εντολή cfdisk κάνουμε partions στον δίσκο όπου θα εγκαταστήσουμε το Arch. Εάν δεν καταλαβαίνετε τι πρέπει να κάνετε, μπορείτε να πάρετε ένα δισκάκι Manjaro ή openSUSE ή Ubuntu κλπ να ανοίξετε το gparted και να κάνετε τις κατατμήσεις στον δίσκο σας (εάν είναι καινούργιος).

Ποια είναι τα προτεινόμενο σχήμα; Η λογική που ακολουθείται είναι σε περίπτωση ανάγκης επανεγκατάστασης, θα εγκαταστήσουμε ΜΟΝΟ το λειτουργικό σύστημα στην κατάτμηση / και το /home με τα αρχεία μας, ΔΕΝ θα το διαμορφώσουμε.

- Εαν έχετε BIOS με MBR τότε:
* / : το οποίο θα είναι περίπου 40GB
* swap : το οποίο πρέπει να είναι διπλάσιο της φυσικής μνήμης (εάν έχετε από 16GB και πάνω, τότε 8GB swap είναι μια χαρά)
* /home : ο υπόλοιπος χώρος

- Εαν έχετε UEFI με GPT τότε:
* /boot/efi : η κατάτμηση αυτή θα έχει μέγεθος 512ΜΒ και ουσιαστικά δεν χρειάζετε να θέσετε εσείς το σημείο προσάρτησης.
Arch Linux EFI partiton
* / : το οποίο θα είναι περίπου 40GB
* swap : το οποίο πρέπει να είναι διπλάσιο της φυσικής μνήμης (εάν έχετε από 16GB και πάνω, τότε 8GB swap είναι μια χαρά)
* /home : ο υπόλοιπος χώρος
Arch Linux Partitions
cfdisk: Αφού δημιουργήσετε τις κατατμήσεις και ορίσετε τον τύπο των κατατμήσεων, πατήστε στο Write για να αποθηκευτούν οι αλλαγές
Ο δίσκος προφανώς θα είναι ο /dev/sda (εκτός και εάν εγκαταστείτε dual boot). Αφού δημιουργήθηκαν οι κατατμήσεις, πρέπει να τις διαμορφώσουμε και να κάνουμε προσάρτηση για εγκατάσταση. Θα ακολουθήσουμε την εγκατάσταση με UEFI. Εάν έχετε BIOS, απλά αγνοήστε την εντολή. Αν είναι κάτι διαφορετικό, τότε θα αναφερθεί.

mkfs.fat -F32 /dev/sda1 (είναι το /boot/efi)
mkfs.ext4 /dev/sda2 (είναι το /)
mkswap /dev/sda3
mkfs.ext4 /dev/sda4 (είναι το /home)

mount /dev/sda2 /mnt
swapon /dev/sda3
mkdir /mnt/home
mount /dev/sda4 /mnt/home


Αν υποθέσουμε ότι δεν θέλετε να κάνετε format το /home σας (ή αν έχετε έναν άλλο δίσκο) και έστω ότι είναι το /dev/sda4, τότε ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΕ την εντολή mkfs.ext4 /dev/sda4. Να έχετε υπόψιν σας ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο χρήστη και συνθηματικό (θα δείτε παρακάτω πως δημιουργείται).

3. Επιλέξτε μόνο τα κοντινά mirrors μπαίνοντας στο αρχείο mirrorlist, διαγράφοντας τα υπόλοιπα (γρήγορη διαγραφή ολόκληρης σειράς με Ctrl+K). Αυτό θα επιταχύνει την διαδικασία της εγκατάστασης.
nano /etc/pacman.d/mirrorlist

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και την υποστήριξη Arch Multilib για το live σύστημα. Ανοίξτε το αρχείο:
nano /etc/pacman.conf

βρείτε και αφαιρέστε το σχόλιο του:
[multilib]
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist

Σε περίπτωση που θέλουμε να διατηρήσουμε και τα ξένα, μπορούμε να βρούμε το πιο γρήγορο.

Κάντε μια ενημέρωση με την εντολή:
pacman -Sy

Μετά εγκαταστήστε το reflector.
pacman -S reflector

Και δώστε την παρακάτω εντολή ώστε να αποθηκευτεί η σειρά με τα πιο γρήγορα mirrors.
cp /etc/pacman.d/mirrorlist /etc/pacman.d/mirrorlist.bak #Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας

reflector --verbose -l 200 -p http --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist

4. Εγκατασταση βασικού συστήματος.
pacstrap /mnt base base-devel linux linux-firmware nano dialog wpa_supplicant sudo reflector wget curl

5. Δημιουργία του fstab.
genfstab -U -p /mnt >> /mnt/etc/fstab

Δείτε λίγο το περιεχόμενο του αρχείου με την εντολή:
cat /mnt/etc/fstab

6. Μπείτε ως chroot για ρυθμίσεις συστήματος.
arch-chroot /mnt

7. Μέσα στο hostname γράφουμε το όνομα που θέλουμε να έχει ο υπολογιστής μας.
nano /etc/hostname

ή πιο απλά δώστε στο τερματικό την εντολή:
echo "mypc" > /etc/hostname

8. Καθορίζουμε το timezone.
ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Athens /etc/localtime

Εκτελέστε το hwclock για να δημιουργήσετε /etc/adjtime. Το ρολόι hardware να χρησιμοποιεί UTC (συνήθως χρησιμοποιεί τοπική ώρα).
hwclock --systohc --utc

9. Εδώ αν το σύστημα θέλουμε να ειναι GR διάγραφουμε το # μπροστά απο το el_GR.UTF-8. Προτιμήστε και την en_US.UTF-8.
nano /etc/locale.gen

ή πιο απλά δώστε στο τερματικό την εντολή:

echo -e "en_US.UTF-8 UTF-8\nel_GR.UTF-8 UTF-8" >> /etc/locale.gen

10. Μέσα στον παρακάτω προορισμό γράφουμε τη γλώσσα που επιλέξαμε και το localtime.
nano /etc/locale.conf

Καλό είναι το τερματικό του συστήματος να είναι στα Αγγλικά:
LANG="en_US.UTF-8"
LC_COLLATE="C"
LC_TIME="el_GR.UTF-8"

Εναλλακτικά με σε μία γραμμή εκτελείτε το παρακάτω:
echo -e 'LANG="en_US.UTF-8"\nLC_MESSAGES="C"\nLC_TIME="el_GR.UTF-8"' >> /etc/locale.conf

11. Δημιουργούμε το locale.
locale-gen

12. Αν και το προσθέσαμε νωρίτερα, ήταν για την live εγκατάσταση. Τώρα πρέπει να το ενεργοποιήσουμε και στο εγκατεστημένο σύστημα. Επομένως ανοίξτε το αρχείο pacman.conf (nano /etc/pacman.conf) και αφαιρέστε τα σχόλια:
[multilib]
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist

Κάντε και μια ενημέρωση:
pacman -Syu

13. Ρύθμιση Initramfs με την εντολή.
mkinitcpio -P

14. Ρυθμίζουμε το Grub bootloader.
pacman -S grub efibootmgr dosfstools os-prober mtools

mkdir /boot/efi
mount /dev/sda1 /boot/efi #Προσάρτηση κατάτμησης FAT32 EFI

grub-install --target=x86_64-efi --bootloader-id=GRUB --efi-directory=/boot/efi --recheck

Σε περίπτωση σφάλματος προσθέστε στο τέλος και τα εξής:
--no-nvram --removable

Δημιουργήστε τις ρυθμίσεις του αρχείου GRUB
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg


Αν έχετε BIOS τότε οι εντολές που θα χρησιμοποιήστε είναι οι παρακάτω:
pacman -S grub
grub-install /dev/sda --recheck
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

15. Αλλάζουμε το συνθηματικό του root.
passwd root

16. Δημιουργήστε χρήστη (statharas) με δικαιώματα διαχειριστή και να αλλάξει τον κωδικό με την πρώτη είσοδο.
useradd -m -g users -G wheel,audio,video,optical,storage,lp,network,uucp -s /bin/bash statharas
passwd statharas #Δώστε τον επιθυμητό κωδικό
chage -d 0 statharas #Εδώ θα αλλάξει κωδικό μετά την είσοδο

Εφόσον παραπάνω έχετε εγκαταστήσει το sudo και θέλετε να το "χρησιμοποιήσετε", αφού μπείτε στην ομάδα wheel (παραπάνω που δημιουργήσαμε τον χρήστη), πρέπει να ανοίξετε το αρχείο /etc/sudoers (nano /etc/sudoers) και να σβήσετε το # μπροστά από το
## Uncomment to allow members of group wheel to execute any command %wheel ALL=(ALL) ALL

Ή απλα εκτελέστε την εντολή:
perl -i -pe 's/# (%wheel ALL=\(ALL\) ALL)/$1/' /etc/sudoers


Μέχρι στιγμής έχετε εγκαταστήσει το βασικό σύστημα.

Θα ακολουθήσει το γραφικό περιβάλλον, δημιουργία χρήστη, ρύθμιση συσκευών κλπ.

ΠΡΩΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΙΚΟΥ


1. Εγκατάσταση γραφικών-κάρτας γραφικών.

X install
pacman -S xorg xorg-server xorg-apps xorg-xinit xorg-twm xorg-xclock xterm

Wayland install
pacman -S wayland

Τώρα είναι η ώρα να εγκαταστήσετε τους drivers της κάρτας γραφικών σας. Περισσότερες πληροφορίες δείτε στην ιστοσελίδα του wiki.

Για κάρτες Nvidia

Εγκαταστήστε τον ανοικτό driver
pacman -S xf86-video-nouveau

Εγκαταστήστε τον κλειστό driver
pacman -S nvidia

Για κάρτες ΑΤΙ

Εγκαταστήστε τον ανοικτό driver
pacman -S xf86-video-ati

Για κάρτες Intel

Εγκαταστήστε τον ανοικτό driver
pacman -S xf86-video-intel

Σημείωση: Το πακέτο xf86-video-intel είναι για chipsets i810/i830/i9xx για το 740 υπάρχει το xf86-video-i740.

2. Εγκατάσταση ήχου.
pacman -S alsa-utils alsa-oss pulseaudio pulseaudio-alsa

3. Εγκατάσταση ποντικιού κλπ.
pacman -S xf86-input-synaptics xf86-input-evdev

4. Εγκατάσταση Gnome desktop:
pacman -S gdm gnome gnome-extra

Ενεργοποιήστε το GDM να ξεκινάει αυτόματα.
systemctl enable gdm.service

Ενεργοποιήστε και το NetworkManager και το ssh για να υπάρχει δίκτυο.
systemctl enable NetworkManager.service
systemctl enable sshd

5. Εγκατάσταση headers.
pacman -S linux-headers

6. Αποθήκευση του .bashrc από το github.
wget https://raw.githubusercontent.com/iosifidis/dot-files/master/Arch/.bashrc -O .bachrc

Αφού ολοκληρώθηκε και η εγκατάσταση γραφικών και του περιβάλλοντος, μπορείτε να βγείτε από το chroot και να κλείσετε τον υπολογιστή σας.
exit

shutdown now

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ


1. Εγκατάσταση yay για το AUR.

Στον κατάλογό σας, εκτελέστε τις εντολές:
git clone https://aur.archlinux.org/yay.git
cd yay
makepkg -si

2. Εγκατάσταση fonts κλπ.
pacman -S font-bh-ttf ttf-dejavu ttf-bitstream-vera

3. Εγκατάσταση LibreOffice.

pacman -S libreoffice-still libreoffice-still-sdk libreoffice-still-el jdk7-openjdk jre7-openjdk

Σε περίπτωση που θέλετε τη νεότερη έκδοση, μπορείτε να εκγαταστήσετε τα

pacman -S libreoffice-fresh libreoffice-fresh-sdk libreoffice-fresh-el jdk7-openjdk jre7-openjdk

4. Εγκατάσταση διαφόρων προγραμμάτων που χρησιμοποιώ προσωπικά. Σβήστε ότι δεν χρειάζεστε.
pacman -S cups transmission-gtk subdownloader subtitleeditor gnome-subtitles audacity audacious audacious-plugins smplayer smtube mplayer asunder openshot devede mencoder sound-juicer youtube-dl easytag inkscape gimp gimp-help-el aspell-el gutenprint gphoto2 numlockx mc davfs2 aria2 filezilla firefox firefox-i18n-el thunderbird thunderbird-i18n-el sox subversion meld poedit gtranslator acpid htop glances lsof powertop testdisk deja-dup libdvdcss ogmtools xchm gparted stardict gnome-common alacarte seahorse virtualbox virtualbox-host-dkms net-tools bchunk gst-libav simplescreenrecorder docker docker-compose hplip pdfcrack pkgfile telegram-desktop poppler pdftk texlive-latexextra

5. Προγράμματα από το AUR.
Εγκαταστήσαμε το yay για το AUR (εσείς επιλέξτε όποιον AUR helper θέλετε από εδώ) και στη συνέχεια εγκαταστήστε τα παρακάτω:

**AUR HELPER** -S viber smartgit onlyoffice-bin signal-desktop-bin brave-bin skypeforlinux-stable-bin teamviewer dropbox nautilus-dropbox menulibre pdfsam luckybackup imagewriter multisystem ubuntu-themes virtualbox-ext-oracle humanity-icon-theme yandex-disk unetbootin repacman gconf-editor hplip megatools megasync gtk-theme-adwaita-tweaks pacaur google-chrome --noconfirm

* Το --noconfirm το χρησιμοποιείτε για να μην σας ρωτάει συνέχεια.

Φροντίστε να βρείτε και να εγκαταστήσετε τα
yay και pacaur

Όταν τελειώσει η εγκατάσταση των παραπάνω, όσον αφορά το teamviewer, πρέπει να δώσετε τις εντολές:
systemctl start teamviewerd
systemctl enable teamviewerd


Eπίσης, όσον αφορά το Virtual Box, πρέπει να βάλετε τον χρήστη στην ομάδα vboxusers (δείτε περισσότερες πληροφορίες στο wiki):
gpasswd -a yourusername vboxusers


Τέλος, όταν εισάγετε το USB ανοίγει με το Anjuta. Για να το διορθώσετε, δώστε την εντολή:

xdg-mime default org.gnome.Nautilus.desktop inode/directory

Μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στις γενικές συστάσεις καθώς και την λίστα προγραμμάτων.
Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και liveDVD άλλης διανομής και να εγκαταστήσετε Arch Linux. Δείτε πως γίνεται κάτι τέτοιο στην ανάρτηση: Εγκατάσταση Arch Linux με την χρήση liveDVD άλλης διανομής (με χρήση του bootstrap)

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.