Εγκατάσταση και ρυθμίσεις #archlinux 2015.06.01

Έχουμε δει στο παρελθόν πως μπορούμε να εγκαταστήσουμε και να ρυθμίσουμε-εγκαταστήσουμε την διανομή Arch Linux. Από τότε, έως τώρα έχουν αλλάξει πολλά. Θεωρώ ότι η εγκατάσταση δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Θέλει λίγη προσοχή στις κατατμήσεις και στο να ακολουθήσετε τις οδηγίες-εντολές.

Στον οδηγό αυτό θα δούμε 3 κομμάτια. Πρώτα την εγκατάσταση, στη συνέχεια τις ρυθμίσεις και τέλος την εγκατάσταση ορισμένων προγραμμάτων (που προσωπικά χρησιμοποιώ). Παρακαλώ όποιους γνωρίζουν κάτι παραπάνω και βρίσκουν το παρόν post χρήσιμο, ας συμπληρώσουν από την εμπειρία τους. Επίσης να σημειώσω ότι αυτά που θα ακολουθήσουν υπάρχουν αναλυτικά στο Wiki του Arch Linux.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


1. Καταρχήν, κατεβάστε το ISO από την ιστοσελίδα https://www.archlinux.org/download/. Γράψτε το σε ένα δισκάκι ή βάλτε το στο USB σας.

2. Τώρα, πρέπει να κάνετε τα partition. Με την εντολή cfdisk κάνουμε partions στον δίσκο όπου θα εγκαταστήσουμε το Arch. Αφού τα δημιουργήσουμε τα partitions, θέτουμε ως boot το partition όπου περιέχεται ο φάκελος /boot (συνήθως στο / εκτός και εάν έχουμε δημιουργήσει διαφορετικό partition γι'αυτό το λόγο.
Εάν δεν καταλαβαίνετε τι πρέπει να κάνετε, μπορείτε να πάρετε ένα δισκάκι Ubuntoειδή, να ανοίξετε το gparted και να κάνετε τις κατατμήσεις στον δίσκο σας (εάν είναι καινούργιος). Προτείνεται, 20GB για το /, διπλάσια της φυσικής μνήμης ως swap (αν έχετε 4GB τότε χρησιμοποιήστε 1-2GB) και το υπόλοιπο ως /home.

Kάνουμε format σε ext4,swap και μετά mount.
mkfs.ext4 /dev/sda1 (είναι το /)
mkswap /dev/sda2
mkfs.ext4 /dev/sda3 (είναι το /home)

mount /dev/sda1 /mnt
swapon /dev/sda2
mkdir /mnt/home && mount /dev/sda3 /mnt/home


Αν υποθέσουμε ότι δεν θέλετε να κάνετε format το /home σας (ή αν έχετε έναν άλλο δίσκο) και έστω ότι είναι το /dev/sda3, τότε ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΕ την εντολή mkfs.ext4 /dev/sda3. Επίσης να έχετε υπόψιν σας ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο χρήστη και συνθηματικό (θα δείτε παρακάτω πως δημιουργείται). Επίσης ΠΟΛΥ προσοχή εάν έχετε και 2ο δίσκο και τον αναγνωρίζει πχ ως sda1 και εκεί που θέλετε να εγκαταστήσετε το λειτουργικό, τον αναγνωρίζει ως sdb1, sdb2, sdb3. Σε αυτή την περίπτωση αλλάζουν οι παραπάνω εντολές καθώς επίσης και το "γράμμα" που θα δώσετε παρακάτω στην εγκατάσταση του Grub.

3. Επιλέγουμε μόνο τα δικά μας mirrors μπαίνοντας στο αρχείο mirrorlist και διαγράφοντας τα υπόλοιπα (γρήγορη διαγραφή ολόκληρης σειράς με Ctrl+K).
nano /etc/pacman.d/mirrorlist

Σε περίπτωση που θέλουμε να διατηρήσουμε και τα ξένα, μπορούμε να βρούμε το πιο γρήγορο.

Κάντε μια ενημέρωση με την

pacman -Sy

Μετά εγκαταστήστε το reflector.

pacman -S reflector

Και δώστε την παρακάτω εντολή ώστε να αποθηκευτεί η σειρά με τα πιο γρήγορα mirrors.

reflector --verbose -l 200 -p http --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist

4. Εγκατασταση βασικού συστήματος.
pacstrap /mnt base base-devel


5. Εγκατάσταση του Grub2 bootloader.
arch-chroot /mnt pacman -S grub-bios dialog wpa_supplicant


6. Δημιουργία του fstab.
genfstab -U -p /mnt >> /mnt/etc/fstab


7. Μπείτε ως chroot.
arch-chroot /mnt


8. Μέσα στο hostname γράφουμε το όνομα που θέλουμε να έχει ο υπολογιστής μας.
nano /etc/hostname

ή πιο απλά δώστε στο τερματικό την εντολή:

echo "mypc" > /etc/hostname

9. Καθορίζουμε το timezone.
ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Athens /etc/localtime


10. Εδώ αν το σύστημα θέλουμε να ειναι GR διάγραφουμε το # μπροστά απο το el_GR.UTF-8. Προτιμήστε και την en_US.UTF-8.
nano /etc/locale.gen

ή πιο απλά δώστε στο τερματικό την εντολή:

echo -e "en_US.UTF-8 UTF-8\nel_GR.UTF-8 UTF-8" >> /etc/locale.gen

11. Μέσα στον παρακάτω προορισμό γράφουμε τη γλώσσα που επιλέξαμε και το localtime.
nano /etc/locale.conf

Καλό είναι το τερματικό του συστήματος να είναι στα Αγγλικά:
LANG="en_US.UTF-8"
LC_COLLATE="C"
LC_TIME="el_GR.UTF-8"

ή πιο απλά δώστε στο τερματικό την εντολή:

echo -e 'LANG="en_US.UTF-8"\nLC_MESSAGES="C"\nLC_TIME="el_GR.UTF-8"' >> /etc/locale.conf

12. Δημιουργούμε το locale.
locale-gen


13. Ρυθμίζουμε τον πυρήνα.
mkinitcpio -p linux


14. Ρυθμίζουμε το Grub bootloader.
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
grub-install --recheck /dev/sda


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσοχή εδώ. Όπως αναφέραμε παραπάνω, σε περίπτωση 2 δίσκων όπου πρέπει να εγκατασταθεί ο Grub στον sdb, θα πρέπει να αλλάξετε την 2η εντολή.

Τέλος για UEFI μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στο wiki.

15. Αλλάζουμε το συνθηματικό του root.
passwd root


16. Βγαίνουμε από το chroot.
exit


Κάνουμε unmount και reboot.
umount /mnt/{home,}
reboot


Συνδεθείτε ως root. Μέχρι στιγμής έχετε εγκαταστήσει το βασικό σύστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχετε εγκαταστήσει 64bit σύστημα και θέλετε να εγκαταστήσετε εφαρμογές 32bit, πρέπει να κάνετε uncomment (σβήστε το σημαδάκι #). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το wiki.
Ανοίξτε το αρχείο:
nano /etc/pacman.conf


και σβήστε το # από το αποθετήριο:
[multilib]
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist


Κάντε μια ανανέωση των πηγών με την εντολή:
pacman -Syy


Θα ακολουθήσει το γραφικό περιβάλλον, δημιουργία χρήστη, ρύθμιση συσκευών κλπ.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ PACMAN


εγκατάσταση ενός πακέτου: pacman -S paketo
αναζήτηση ενός πακέτου: pacman -Ss paketo
ενημέρωση & αναβάθμιση: pacman -Syu
ενημέρωση & αναβάθμιση AUR: yaourt -Syua
ενημέρωση του arch: pacman -Sy
αφαίρεση ενός πακέτου: pacman -R paketo
αφαίρεση ενός πακέτου με εξαρτήσεις του που δεν χρησιμοποιούνται: pacman -Rs paketo


ΠΡΩΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ


Μπείτε ως χρήστης root.

1. Δίκτυο:
Όταν εγκατασταθεί το βασικό σύστημα, θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε το δίκτυο. Σε περίπτωση που έχετε ασύρματο, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με το πρόγραμμα wifi-menu, μέχρι να γίνει η πλήρης εγκατάσταση και στη συνέχεια να ενεργοποιήσετε το NetworkManager.

Ενεργοποιήστε το δίκτυο:
systemctl start dhcpcd.service
systemctl enable dhcpcd.service


Και συνδέστε το wifi με την εντολή:
wifi-menu


Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση (δείτε εάν έχετε εγκατεστημένο και το NetworkManager) πρέπει να απενεργοποιήσετε το dhcpcd και να ενεργοποιήσετε το NetworkManager.
Απενεργοποιήστε το dhcpcd
systemctl stop dhcpcd.service
systemctl disable dhcpcd.service

Ενεργοποιήστε το NetworkManager
systemctl start NetworkManager.service
systemctl enable NetworkManager.service


Σε περίπτωση που έχετε σταθερό υπολογιστή, μπορείτε να μείνετε με την υπηρεσία dhcpcd.

2. Εγκατάσταση γραφικών-κάρτας γραφικών.

X install
pacman -S xorg xorg-server xorg-server-utils xorg-apps xorg-xinit xorg-twm xorg-xclock xterm


για 3d
pacman -S mesa


για γενικούς οδηγούς (προαιρετικό)
pacman -S xf86-video-vesa


Τώρα είναι η ώρα να εγκαταστήσετε τους drivers της κάρτας γραφικών σας. Περισσότερες πληροφορίες δείτε στην ιστοσελίδα του wiki.

Για κάρτες Nvidia


Εγκαταστήστε τον ανοικτό driver
pacman -S xf86-video-nouveau


Εγκαταστήστε τον κλειστό driver
pacman -S nvidia


Σημείωση: Για παλιές κάρτες υπάρχουν τα πακέτα nvidia-71xx και το nvidia-96xx. Ρυθμίστε την κάρτα με το nvidia-xconfig. Όταν εγκαθιστάτε τον xorg, γίνεται αυτόματα εγκατάσταση ο nouveau (οπότε δεν χρειάζεται να δώσετε την παραπάνω εντολή). Ο κλειστός driver της NVIDIA είναι στα επίσημα repo. Εάν βάλετε τον κλειστό driver της Nvidia, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε τον mesa. Σε περίπτωση που εγκαταστήσατε τον ανοικτό οδηγό και θέλετε να τον αλλάξετε στον κλειστό, απεγκαταστήστε τον xf86-video-nouveau (pacman -Rs xf86-video-nouveau xf86-video-intel xf86-video-ati) και μετά εγκαταστήστε τον κλειστό. Στην προηγούμενη εντολή απεγκαθιστούμε και οποιονδήποτε άλλον driver που χρησιμοποιεί mesa, διότι ο nvidia εγκαθιστά δικιά του έκδοση.

Για κάρτες ΑΤΙ


Εγκαταστήστε τον ανοικτό driver
pacman -S xf86-video-ati


Εγκαταστήστε τον κλειστό driver
yaourt -S catalyst-dkms


Ο κλειστός οδηγός της ATI βρίσκεται στο AUR (θα δούμε πως ενεργοποιείται το αποθετήριο).

Για κάρτες Intel


Εγκαταστήστε τον ανοικτό driver
pacman -S xf86-video-intel


Σημείωση: Το πακέτο xf86-video-intel είναι για chipsets i810/i830/i9xx για το 740 υπάρχει το xf86-video-i740.

3. Εγκατάσταση ήχου.

pacman -S alsa-utils alsa-oss pulseaudio pulseaudio-alsa


4. Εγκατάσταση ποντικιού κλπ.

pacman -S xf86-input-synaptics xf86-input-mouse xf86-input-keyboard xf86-input-evdev


5. Εγκατάσταση Gnome desktop:

pacman -S gdm gnome gnome-extra


Ενεργοποιήστε το GDM να ξεκινάει αυτόματα.
systemctl enable gdm.service


6. Εγκατάσταση headers.
pacman -S linux-headers


7. Ενεργοποίηση AUR.

Επεξεργαστείτε το αρχείο:
nano /etc/pacman.conf


Και προσθέστε στο τέλος την διεύθυνση:
[archlinuxfr]
SigLevel = Optional TrustAll
Server = http://repo.archlinux.fr/$arch


Εγκαταστήστε το yaourt με την εντολή:
pacman -Sy yaourt fakeroot


Αφού εγκατασταθεί ο yaourt καλό θα ήταν να αφαιρέσουμε τις γραμμές που μόλις προσθέσαμε από το αρχείο /etc/pacman.conf.

8. Προσθήκη Χρήστη diamond (αυτό ίσως μπορούσε να γίνει και νωρίτερα).

useradd -m -g users -G wheel,audio,video,optical,storage,lp,network,uucp -s /bin/bash diamond


Και αλλάξτε τον κωδικό του.
passwd diamond


Κάντε μια επανεκκίνηση ώστε να εγκαταστήσετε μερικά βασικά προγράμματα.

ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


1. Εγκαταστήστε και τους Codecs
pacman -S gstreamer0.10-plugins gstreamer0.10-ffmpeg ffmpeg flashplugin


2. Εγκατάσταση fonts κλπ.
pacman -S font-bh-ttf ttf-dejavu ttf-bitstream-vera


3. Εγκατάσταση LibreOffice.

pacman -S libreoffice-still libreoffice-still-sdk libreoffice-still-el jdk7-openjdk jre7-openjdk

Σε περίπτωση που θέλετε τη νεότερη έκδοση, μπορείτε να εκγαταστήσετε τα

pacman -S libreoffice-fresh libreoffice-fresh-sdk libreoffice-fresh-el jdk7-openjdk jre7-openjdk

4. Εγκατάσταση διαφόρων προγραμμάτων που χρησιμοποιώ προσωπικά. Σβήστε ότι δεν χρειάζεστε.
pacman -S sudo v4l-utils x264 cups transmission-gtk subdownloader subtitleeditor gnome-subtitles audacity audacious audacious-plugins smplayer smtube mplayer asunder dvdrip openshot devede winff mencoder sound-juicer youtube-dl easytag inkscape gimp gutenprint gphoto2 f-spot numlockx mc davfs2 aria2 xchat polari pidgin chromium filezilla firefox firefox-i18n-el thunderbird thunderbird-i18n-el sox subversion git rapidsvn meld gtranslator unzip acpid htop glances lsof powertop testdisk deja-dup libdvdcss libdvdnav libdvdread libdca timidity++ ogmtools mcomix evince xchm gparted giggle stardict gnome-settings-daemon gnome-online-accounts gvfs-goa telepathy-gabble gnome-tweak-tool gnome-common alacarte seahorse nautilus-open-terminal virtualbox vde2 virtualbox-host-dkms net-tools gnome-music gnome-photos bchunk gst-libav


5. Προγράμματα από το AUR.
yaourt -S skype teamviewer dropbox nautilus-dropbox google-talkplugin google-musicmanager menulibre pdfsam pdfcrack pdfshuffler luckybackup rabbitvcs rabbitvcs-nautilus rabbitvcs-gedit smartgithg imagewriter gnome-boxes gopreload cdw mybashburn simpleburn multisystem ubuntu-themes mobilemediaconverter virtualbox-ext-oracle humanity-icon-theme yandex-disk zim facebook-for-linux simplescreenrecorder unetbootin syncdrive pacmanxg4-bin repacman pkgfile os-prober gconf-editor pacaur hplip hplip-plugin libreoffice-extension-languagetool pcloud --noconfirm

* Το --noconfirm το χρησιμοποιείτε για να μην σας ρωτάει συνέχεια.

Όταν τελειώσει η εγκατάσταση των παραπάνω, όσον αφορά το teamviewer, πρέπει να δώσετε τις εντολές:
systemctl start teamviewerd
systemctl enable teamviewerd

Για εγκατάσταση του chromium, δώστε την εντολή:

pacman -S chromium

Αλλά για να εγκαταστήσετε το flash player πρέπει να δώσετε την παρακάτω εντολή

yaourt -S chromium-pepper-flash --noconfirm

Και στη συνέχεια να το ενεργοποιήσετε από το chrome://plugins.

Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το Google Chrome, μπορείτε να το εγκαταστήσετε με την εντολή:

yaourt -S google-chrome --noconfirm

Eπίσης, όσον αφορά το Virtual Box, πρέπει να βάλετε τον χρήστη στην ομάδα vboxusers (δείτε περισσότερες πληροφορίες στο wiki):
gpasswd -a yourusername vboxusers


Εφόσον παραπάνω έχετε εγκαταστήσει το sudo και θέλετε να το χρησιμοποιήσετε, αφού μπείτε στην ομάδα wheel (παραπάνω που δημιουργήσαμε τον χρήστη), πρέπει να ανοίξετε το αρχείο /etc/sudoers (nano /etc/sudoers) και να σβήσετε το # μπροστά από το

## Uncomment to allow members of group wheel to execute any command
%wheel ALL=(ALL) ALL


Τέλος, όταν εισάγετε το USB ανοίγει με το Anjuta. Για να το διορθώσετε, δώστε την εντολή:

xdg-mime default org.gnome.Nautilus.desktop inode/directory

Μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στις γενικές συστάσεις καθώς και την λίστα προγραμμάτων.

Ευκολότεροι τρόποι εγκατάστασης:

1. Εγκατάσταση Arch Linux με την χρήση liveDVD άλλης διανομής (με χρήση του bootstrap)
2. AUI: Αν και έχει σταματήσει την ανάπτυξη, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Οι οδηγίες βρίσκονται στο github. Θεωρητικά μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και με το bootstrap (δεν το έχω δοκιμάσει).
3. Architect Linux: Αποτελεί ένα iso με script εγκατάστασης. Είναι βήμα-βήμα μέχρι την πλήρη εγκατάσταση του Arch Linux.
4. Arch Anywhere: Είναι και αυτό ένα script που το εγκαθιστάτε βήμα-βήμα. Το συγκεκριμένο ISO είναι dual 32-64bit.
5. Antergos: Είναι ο γραφικός τρόπος εγκατάστασης της διανομής Antergos (δεν προσθέτει δικά της αποθετήρια).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.