Παραμετροποίηση του LightDM (σε Linux Mint)

Το Linux Mint έρχεται με εγκατεστημένο το MDM. Προσωπικά μου αρέσει το lightDM διότι έχει συνεδρία επισκέπτη, πράγμα που είναι χρήσιμο ορισμένες φορές.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ LightDM


Εγκαταστήστε με την εντολή:

sudo apt-get install lightdm gnome-settings-daemon indicator-session unity-greeter ubuntu-mono light-themes


Κατά την εγκατάσταση θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τον lightDM ως προεπιλογή.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ LightDM


1. Βγάλτε τις άσπρες βούλες, δίνοντας τις παρακάτω εντολές:

sudo xhost +SI:localuser:lightdm
sudo su lightdm -s /bin/bash
gsettings set com.canonical.unity-greeter draw-grid false


2. Πως θα αλλάξετε background και logo. Ο τρόπος που ακολουθεί εφαρμόστηκε στην έκδοση 13. Δοκιμάστηκαν και άλλες μέθοδοι αλλά με αποτυχία.

* Αλλάξτε σε διαχειριστή.
sudo -i


* Δώστε στον χρήστη lightdm πρόσβαση στον X server.
xhost +SI:localuser:lightdm


* Αλλάξτε στον χρήστη lightdm.
su lightdm -s /bin/bash


* Εκτελέστε το dconf-editor.
dconf-editor


Μετακινηθείτε στο /com/canonical/unity-greeter και αλλάξτε τις ρυθμίσεις στο background και logo. Προτιμήστε να αποθηκεύσετε τις 2 φωτογραφίες στο ίδιο κατάλογο που γράφει στις προεπιλογές.
dconf-editor


Εάν θέλετε να πάρετε screenshot της οθόνης σύνδεσης, μπορείτε να ακολουθήσετε τον οδηγό του Νίκου που θα βρείτε στο blog του.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.