Βασική εγκατάσταση openEMR (ιατρικό πρόγραμμα)Η εγκατάσταση του openEMR απαιτεί να εγκατασταθεί LAMP πρώτα. Θα δούμε εδώ πως εγκαθίστανται LAMP και openEMR.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ LAMP


Μπορεί να γίνει με την χρήση τερματικού όπως παρουσίασα εδώ.

Αν το LAMP είναι στημένο, προχωρήστε στην εγκατάσταση του openEMR.

Εδώ θα δούμε και το γραφικό:

1. Ανοίξτε το YaST.
2. Ανοίξτε το Software Manager και επιλέξτε στα αριστερά το Patterns. Θα σας εμφανίσει τα προγράμματα ανά ομάδα. Επιλέξτε το WEB and LAMP.3. Αφού εγκατασταθούν, πάμε στο YaST και συγκεκριμένα στο SYSTEM SERVICES (RUNLEVEL) για να εκκινήσουμε τις υπηρεσίες apache2 και mysql.

Στο επάνω μέρος επιλέγουμε Expert Mode.

Αφού βρούμε τις υπηρεσίες, στα αριστερά επιλέγουμε Start/Stop/refresh για την εκκίνηση.Στα δεξιά επιλέγουμε Set/Reset για να θέσουμε το σύστημα ώστε να εκτελείται η υπηρεσία με την εκκίνηση του συστήματος.Βρείτε το apache2 και εφαρμόστε τις 2 παραπάνω ενέργειες και πατήστε ΟΚ.Για να δοκιμάσετε αν δουλεύει η υπηρεσία, ανοίξτε τον φυλλομετρητή και δείτε αν δουλεύει η διεύθυνση

127.0.0.1

Αν δουλεύει, θα σας επιστρέψει μήνυμα:

It works!


Ομοίως θα πράξετε και για την MySQL

Για να δείτε αν δουλεύει, φτιάξτε το κείμενο:και αποθηκεύστε το στον κατάλογο /home/USERNAME/public_html με το όνομα index.php και επισκευθείτε την διεύθυνση http://127.0.0.1/~username και θα σας εμφανίσει την οθόνη της PHP.

ΠΗΓΗ
SDB:Linux Apache MySQL PHP
Installing Apache2 With PHP5 And MySQL Support On OpenSUSE 11.2 (LAMP)

*************************************************************************************************


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ openEMR


Τώρα θα εγκαταστήσουμε το πρόγραμμα. Καταρχήν στην σελίδα των λήψεων, θα βρείτε τις τελευταίες εκδόσεις. Την στιγμή που γράφεται ο οδηγός αυτός, η έκδοση είναι η 4.1. Στις αρχικές εντολές αλλάζει ΜΟΝΟ το νούμερο. Οι υπόλοιπες εντολές είναι ίδιες.

1. Κατεβάστε την έκδοση. Η τρέχουσα είναι η 4.1.

2. Ανοίξτε τερματικό εκεί που κατεβάσατε το αρχείο και δώστε την εντολή:

tar -pxvzf openemr-4.1.0.tar.gz


3. Στη συνέχεια πρέπει να πάρετε δικαιώματα διαχειριστή και να μετακινήσετε το πρόγραμμα στον κατάλληλο φάκελο.

su
#mv openemr-4.1.0 /srv/www/htdocs/openemr
#cd /srv/www/htdocs/


4. Εδώ αλλάζουμε δικαιώματα.

#chmod 666 openemr/library/sqlconf.php
#chmod 666 openemr/interface/globals.php


5. Επίσης πρέπει να αλλάξουν και δικαιώματα τα εξής αρχεία:

chown -R nobody:nobody openemr/sites/default/documents
chown -R nobody:nobody openemr/sites/default/edi
chown -R nobody:nobody openemr/sites/default/era
chown -R nobody:nobody openemr/sites/default/letter_templates
chown -R nobody:nobody openemr/gacl/admin/templates_c
chown -R nobody:nobody openemr/interface/main/calendar/modules/PostCalendar/pntemplates/compiled
chown -R nobody:nobody openemr/interface/main/calendar/modules/PostCalendar/pntemplates/cache


6. Και τώρα ξεκινάμε την εγκατάσταση του προγράμματος. Ανοίξτε το firefox (ή όποιον φυλλομετρητή έχετε) στην διεύθυνση:

http://localhost/openemr/setup.php

Θα σας ζητήσει να επιλέξετε το ID σας. Συνεχίστε την εγκατάσταση ως έχει.Στην πρώτη οθόνη, θα δείτε απλά γενικές πληροφορίες εάν όλα τα αρχεία έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα. Αν υπάρχει κάτι με κόκκινο, πρέπει να του αλλάξουμε τα δικαιώματα.7. Σε αυτό το βήμα, σας ρωτάει εάν θέλετε να φτιαχτεί νέα βάση ή να χρησιμοποιήσετε μια υπάρχουσα.8. Στην οθόνη αυτή πρέπει να δώσετε κωδικούς για την βάση αλλά και για τον χρήστη.9.Αφού δείτε ότι δεν υπήρχε κάποιο σφάλμα, προχωράμε στο επόμενο.10. Επίσης πληροφορείστε για την εγκατάσταση και την δημιουργία της βάσης.11. Στο σημείο αυτό σας ενημερώνει για τις αλλαγές που πρέπει να κάνετε στο αρχείο php.ini.
Επίσης σας λέει ότι "Next step will configure Apache web server.".12. Εδώ σας περιγράφει τι αλλαγές πρέπει να κάνετε στον εξυπηρετητή μιας και υπάρχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.13. Η τελευταία οθόνη σας δίνει συνιστώμενες ενέργειες που πρέπει να κάνετε.14. Μπορείτε να μπείτε στο πρόγραμμα με τον λογαριασμό χρήστη που δημιουργήσατε παραπάνω.15. Αφού μπείτε, μπορείτε να δείτε το ημερολόγιοή την φόρμα εισαγωγής νέου ασθενούς16. Αφού τελειώσατε, κλείστε τον φυλλομετρητή σας διότι πρέπει να κάνετε και αλλαγές:

#chmod 644 openemr/library/sqlconf.php
#chmod 600 openemr/acl_setup.php
#chmod 600 openemr/acl_upgrade.php
#chmod 600 openemr/sl_convert.php
#chmod 600 openemr/setup.php
#chmod 600 openemr/sql_upgrade.php
#chmod 600 openemr/gacl/setup.php
#chmod 600 openemr/ippf_upgrade.php
#chmod 600 openemr/admin.php


Για να εισέλθετε, χρησιμοποιείτε την διεύθυνση

http://localhost/openemr/

Υπάρχουν και κάποιες διορθώσεις που κυκλοφορούν. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα http://www.oemr.org/wiki/OpenEMR_Patches

Υπάρχουν αρκετοί οδηγοί εγκατάστασης στην ιστοσελίδα http://www.oemr.org/wiki/OpenEMR_Installation_Guides

Εγχειρίδιο χρήσης σε pdf

Για ένα Demo του προγράμματος, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

http://www.openmedsoftware.org/wiki/OpenEMR_Version_4.1.0_Demo

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.