Εγγραφή αρχείου .img σε DVD

Καταρχήν εγκαταστήστε τα εξής:

sudo apt-get install udftools


Στη συνέχεια δώστε την εξής εντολή για να γίνει η εγγραφή

growisofs -Z /dev/dvd=full_path_to_mydvd.img

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.