Πως θα παίξουμε αρχεία mp3 σε XO (Sugar)
Αφορμή για τη δημοσίευση αυτή ήταν ένα mail στην λίστα που αφορούσε με ποιον τρόπο θα παίξουμε αρχεία ήχου mp3.

Ο τρόπος είναι απλός:

1. Γινόμαστε υπερχρήστες με την εντολή su στο τερματικό.

2. Δίνουμε την εντολή:

yum localinstall --nogpgcheck
http://rpm.livna.org/livna-release.rpm
http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/releases/11/Everything/i386/os/rpmfusion-free-release-11-1.noarch.rpm
http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/releases/11/Everything/i386/os/rpmfusion-nonfree-release-11-1.noarch.rpm


3. Στη συνέχεια εγκαθιστούμε:

yum install gstreamer-plugins-ugly


Περιμένετε λίγο μέχρι να εγκατασταθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε και στις διευθύνσεις
http://www.fedorafaq.org/#installsoftware
http://www.fedorafaq.org/#mp3

Αν τυχόν δεν μπορείτε να επιτύχετε το παραπάνω, επισκεφθείτε την διεύθυνση
http://download1.rpmfusion.org

και βρείτε τα αρχεία για Fedora 11.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.