Χρήση του Banshee για διαχείριση του iPod


Ένας συγγενής μου έδωσε το ipod Shuffle να δοκιμάσω αν λειτουργεί με openSUSE.Δεν ξέρω αν λειτουργεί και με άλλα ipod. Ακολούθησα λίγα βηματάκια και το χρησιμοποίησα.

BHMA 1
Αναγνώριση Shuffle
Σύνδεσα την συσκευή και περίμενα να δώ πως την αναγνωρίζει. Χρησιμοποίησα την εντολή:

su
fdisk -l

Η εντολή αυτή θα αναγνωρίσει όλους τους δίσκους. Αυτό που θέλω να δει είναι το Shuffle και στην περίπτωσή μου το είδε ως /dev/sdg.ΒΗΜΑ 2
Διαμόρφωση Shuffle
Τώρα πρέπει να διαμορφώσετε το ipod shuffle. Η εντολή είναι η εξής:

su
mkfs.vfat -F 16 -I -n "my_ipod" /dev/sdg

Το mkfs.vfat σημαίνει ότι διαμορφώνει το Shuffle σε σύστημα αρχείων FAT.
Το -F 16 σημαίνει ότι χρησιμοποιείται το σύστημα αρχείων FAT 16. Μπορείτε να χρησιμοποιείσετε FAT 12, 16 ή 32 εξαρτάται από την συσκευή σας. Εγώ χρησιμοποίησα το FAT 16 μιας και το FAT 32 δεν δουλεύει στο Shuffle.
Το -I σημαίνει ότι η εντολή θα δουλέψει σίγουρα σωστά.
Το -n ακολουθεί την ονομασία της συσκευής σας. Εγώ την ονόμασα “my_ipod” για να ξεχωρίζει. Τέλειώνει με το πως αναγνωρίστηκε το iPod Shuffle (/dev/sdg).

BHMA 3
Εκκινήστε το Banshee
Όταν θα εκκινήσει, θα αναγνωρίσει το Shuffle, μετά ακολουθεί η εισαγωγή τραγουδιών από τον τοπικό μου δίσκο στο Banshee.ΒΗΜΑ 4
Συγχρονίστε το Shuffle με το Banshee
Μετά την εισαγωγή τραγουδιών στο Banshee, απλά χρειάζεται το drag and drop των τραγουδιών στο Shuffle.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.