Ποιός είπε ότι δεν υπάρχει έκδοση για Netbook;

Πολλοί φίλοι κατά καιρούς μου λένε ότι δεν υπάρχει κάποια έκδοση για netbook στο PCLinuxOS. Κάτι δηλαδή που να είναι ελαφρύ για να το σηκώνει το netbook.

Και όμως υπάρχει λύση. Υπάρχει και το plasma στο KDE, το οποίο είναι το προεπιλεγμένο γραφικό περιβάλλον στο PCLinuxOS 2010.12.

Πώς μπορούμε να γυρίσουμε το netbook μας στο γραφικό αυτό περιβάλλον;
Ακολουθήστε τις οδηγίες:

1. Εγκαταστήστε κανονικά το KDE με τον τρόπο που περιγράφουμε εδώ. Κάντε όλες τις αναβαθμίσεις.


2. Μόλις ανοίξει πλήρως, ανοίξτε το System Settings και ανοίξτε το Workspace Appearence and Behavior. Σκοπός μας είναι να βρούμε το Workspace.3. Αλλάξτε το workspace type από Desktop σε Netbook. Πατήστε Apply.4. Η επιφάνεια εργασίας θα αλλάξει στην παρακάτω:Στην επιφάνεια αυτή έχουμε όλες τις κύριες κατηγορίες που χρειαζόμαστε για να δουλέψουμε σε ενα netbook.

5. Επιλέξτε παράδειγμα το Internet και θα σας εμφανιστούν τα προγράμματα που έχετε εγκατεστημένα και αφορούν το Internet.Θα σας ανοίξει παράδειγμα ο Firefox.6. Για να ολοκληρωθεί λίγο ο οδηγοός, δείτε την επιφάνεια εργασίας ξανά:Πατώντας στο Page one θα σας εμφανίσει την επιφάνεια εργασίας. Στην περίπτωσή μας υπάρχουν κάποια widgets.Μπορείτε να έχετε περισσότερες επιφάνειες εργασίας και να δουλεύετε.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.