Αναβάθμιση του Elastix με το YUM


1. Κάντε αναβάθμιση τις πηγές λογισμικού. Πάντε στο SYSTEM>UPDATES (θα αργήσει λίγο) και πατήστε το Repositories Update.2. Όταν τελειώσει, πατήστε το SYSTEM>SHUTDOWN και επιλέξτε το Reboot.3. Μπείτε ως root, είτε φυσικά, είτε μέσω SSH.

Welcome to Elastix
—————————————————-

For access to the Elastix web GUI use this URL
http://192.168.1.33

[root@greek ~]#


4. Αμέσως δώστε την εντολή αναβάθμισης YUM.

[root@greek ~]#yum update


5. Εφόσων έχετε σύνδεση στο Internet και δουλεύουν και οι servers θα αρχίσει η διαδικασία αναβάθμισης.

Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: mirror.as29550.net
* updates: mirror.as29550.net
* addons: mirror.as29550.net
* extras: mirror.as29550.net

elastix-base                                             | 951 B   00:00

base                                                 | 1.1 kB   00:00

elastix-updates                                            | 951 B   00:00

updates                                                | 951 B   00:00

addons                                                | 951 B   00:00

extras                                                | 1.1 kB   00:00
Excluding Packages from Base RPM Repository for Elastix
Finished
Excluding Packages from CentOS-5 – Base
Finished
Excluding Packages from Updates RPM Repository for Elastix
Finished
Excluding Packages from CentOS-5 – Updates
Finished
Excluding Packages from CentOS-5 – Addons
Finished
Excluding Packages from CentOS-5 – Extras
Finished
Setting up Update Process
Resolving Dependencies
–> Running transaction check
—> Package openssh-server.i386 0:4.3p2-36.el5 set to be updated
–> Processing Dependency: libfipscheck.so.1 for package: openssh-server
—> Package openssl.i686 0:0.9.8e-12.el5 set to be updated
—> Package nspr.i386 0:4.7.5-1.el5_4 set to be updated
—> Package openssh.i386 0:4.3p2-36.el5 set to be updated
—> Package openssh-clients.i386 0:4.3p2-36.el5 set to be updated
—> Package mysql-devel.i386 0:5.0.77-3.el5 set to be updated
—> Package kernel-module-dahdi-xen.i686 0:2.2.0.2-5_2.6.18_92.1.22.el5 set to be updated
—> Package dahdi.i686 0:2.2.0.2-5 set to be updated
—> Package nfs-utils.i386 1:1.0.9-42.el5 set to be updated
—> Package openssl-devel.i386 0:0.9.8e-12.el5 set to be updated
—> Package mysql.i386 0:5.0.77-3.el5 set to be updated
—> Package mysql-server.i386 0:5.0.77-3.el5 set to be updated
—> Package kernel-module-dahdi.i686 0:2.2.0.2-5_2.6.18_92.1.22.el5 set to be updated
—> Package dahdi-devel.i686 0:2.2.0.2-5 set to be updated
–> Running transaction check
—> Package fipscheck.i386 0:1.0.3-1.el5 set to be updated
–> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=============================================================================================================================
Package              Arch      Version                 Repository         Size
=============================================================================================================================
Updating:
dahdi               i686      2.2.0.2-5                elastix-updates      647 k
dahdi-devel            i686      2.2.0.2-5                elastix-updates       46 k
kernel-module-dahdi        i686      2.2.0.2-5_2.6.18_92.1.22.el5      elastix-updates      8.1 M
kernel-module-dahdi-xen      i686      2.2.0.2-5_2.6.18_92.1.22.el5      elastix-updates      8.1 M
mysql               i386      5.0.77-3.el5              updates          4.8 M
mysql-devel            i386      5.0.77-3.el5              updates          2.4 M
mysql-server            i386      5.0.77-3.el5              updates          9.8 M
nfs-utils             i386      1:1.0.9-42.el5             updates          381 k
nspr                i386      4.7.5-1.el5_4              updates          119 k
openssh              i386      4.3p2-36.el5              updates          286 k
openssh-clients          i386      4.3p2-36.el5              updates          447 k
openssh-server           i386      4.3p2-36.el5              updates          268 k
openssl              i686      0.9.8e-12.el5              updates          1.4 M
openssl-devel           i386      0.9.8e-12.el5              updates          1.9 M
Installing for dependencies:
fipscheck             i386      1.0.3-1.el5               base            11 k

Transaction Summary
=============================================================================================================================
Install   1 Package(s)
Update   14 Package(s)
Remove    0 Package(s)

Total download size: 39 M
Is this ok [y/N]:


Πατήστε το y να ξεκινήσει η αναβάθμιση.

6. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί:

Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:

(1/15): fipscheck-1.0.3-1.el5.i386.rpm                                | 11 kB   00:00
(2/15): dahdi-devel-2.2.0.2-5.i686.rpm                                | 46 kB   00:00
(3/15): nspr-4.7.5-1.el5_4.i386.rpm                                  | 119 kB   00:00
(4/15): openssh-server-4.3p2-36.el5.i386.rpm                             | 268 kB   00:01
(5/15): openssh-4.3p2-36.el5.i386.rpm                                 | 286 kB   00:01
(6/15): nfs-utils-1.0.9-42.el5.i386.rpm                                | 381 kB   00:01
(7/15): openssh-clients-4.3p2-36.el5.i386.rpm                             | 447 kB   00:01
(8/15): dahdi-2.2.0.2-5.i686.rpm                                   | 647 kB   00:02
(9/15): openssl-0.9.8e-12.el5.i686.rpm                                | 1.4 MB   00:14
(10/15): openssl-devel-0.9.8e-12.el5.i386.rpm                             | 1.9 MB   00:06
(11/15): mysql-devel-5.0.77-3.el5.i386.rpm                              | 2.4 MB   00:09
(12/15): mysql-5.0.77-3.el5.i386.rpm                                 | 4.8 MB   00:27
(13/15): kernel-module-dahdi-xen-2.2.0.2-5_2.6.18_92.1.22.el5.i686.rpm                | 8.1 MB   00:30
(14/15): kernel-module-dahdi-2.2.0.2-5_2.6.18_92.1.22.el5.i686.rpm                  | 8.1 MB   00:29
(15/15): mysql-server-5.0.77-3.el5.i386.rpm                              | 9.8 MB   00:34
—————————————————————————————————————————–
Total                                            241 kB/s | 39 MB   02:43


7. Αφού ολοκληρωθεί, θα αρχίσει να κάνει εγκατάσταση. Εσείς θα χρειαστείτε μια επανεκκίνηση στο τέλος και θα συνεχίσετε να τρέχετε το πρόγραμμα.

Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Finished Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction

Updating    : openssl                     [ 1/29]

Updating    : dahdi                      [ 2/29]

Updating    : mysql                      [ 3/29]

Updating    : nspr                      [ 4/29]

Installing   : fipscheck                    [ 5/29]

Updating    : openssh                     [ 6/29]

Updating    : openssh-clients                 [ 7/29]

Updating    : openssh-server                 [ 8/29]

Updating    : mysql-server                  [ 9/29]

Updating    : nfs-utils                    [10/29]

Updating    : openssl-devel                  [11/29]

Updating    : kernel-module-dahdi               [12/29]

Updating    : kernel-module-dahdi-xen             [13/29]

Updating    : mysql-devel                   [14/29]

Updating    : dahdi-devel                   [15/29]

Cleanup    : openssh-clients                 [16/29]

Cleanup    : openssh                     [17/29]

Cleanup    : kernel-module-dahdi               [18/29]

Cleanup    : kernel-module-dahdi-xen             [19/29]

Cleanup    : nfs-utils                    [20/29]

Cleanup    : openssl-devel                  [21/29]

Cleanup    : openssh-server                 [22/29]

Cleanup    : dahdi                      [23/29]

Cleanup    : mysql-devel                   [24/29]

Cleanup    : mysql-server                  [25/29]

Cleanup    : mysql                      [26/29]

Cleanup    : dahdi-devel                   [27/29]

Cleanup    : nspr                      [28/29]

Cleanup    : openssl                     [29/29]

Dependency Installed: fipscheck.i386 0:1.0.3-1.el5
Updated: dahdi.i686 0:2.2.0.2-5 dahdi-devel.i686 0:2.2.0.2-5 kernel-module-dahdi.i686 0:2.2.0.2-5_2.6.18_92.1.22.el5 kernel-module-dahdi-xen.i686 0:2.2.0.2-5_2.6.18_92.1.22.el5 mysql.i386 0:5.0.77-3.el5 mysql-devel.i386 0:5.0.77-3.el5 mysql-server.i386 0:5.0.77-3.el5 nfs-utils.i386 1:1.0.9-42.el5 nspr.i386 0:4.7.5-1.el5_4 openssh.i386 0:4.3p2-36.el5 openssh-clients.i386 0:4.3p2-36.el5 openssh-server.i386 0:4.3p2-36.el5 openssl.i686 0:0.9.8e-12.el5 openssl-devel.i386 0:0.9.8e-12.el5
Complete!
[root@greek ~]#

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.