Διόρθωση flickering στο KDE Plasma

12:37 μ.μ.
Προσωπικά δεν εγκαθιστώ KDE διότι δεν γνωρίζω πως να παραμετροποιήσω το περιβάλλον. Προτιμώ το GNOME. Έτυχε να εγκαταστήσω το KDE Plasma σε...
Από το Blogger.