Εγκατάσταση Vodafone Mobile Broadband (Huawei Ε620)

by 2:26 π.μ. 0 σχόλια
Σε συνέχεια της έρευνας συσκευών και ρυθμίσεων για την λειτουργία Mobile Broadband, σειρά είχε η Vodafone.
Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν:

1. Διανομή Fedora 14 (η έκδοση 15 αναμένεται σε λίγες ώρες).
2. Modem Huawei E620
H lsusb δίνει αποτέλεσμα
Bus 001 Device 006: ID 12d1:1001 Huawei Technologies Co., Ltd. E620 USB ModemΤοποθετήστε το USB σε μια θύρα. Θα σας ζητήσει να καταχωρήσετε το PIN.Δυστυχώς αυτό δεν θα χρησιμοποιηθεί κάπου. Οπότε πάμε να το κάνουμε χειροκίνητα.

1. Ανοίξτε το Network Connections>Mobile broadband. Στη συνέχεια επιλέξτε Add.2. Στο παράθυρο πατήστε Forward.3. Επιλέξτε Ελλάδα (Greece) και πατήστε Forward.4. Στην οθόνη επιλέξτε Vodafone και πιέστε Forward.5. Στην επόμενη οθόνη επιλέξτε My plan is not listed και συμπληρώστε σαν APN το web.session.6. Στην επόμενη οθόνη επιλέξτε Apply.7. Στην επόμενη οθόνη, θα χρειαστεί να προσθέσετε τις παρακάτω πληροφορίες.

Connection Name: Vodafone
Connect Automatically
Number: *99#
Username: user
Password: pass
PIN: το PIN που σας έδωσε η εταιρία.

Πρέπει να μοιάζει με το παρακάτω:Πατήστε Apply.

8. Θα σας ζητηθεί το PIN.9. Και είστε έτοιμοι. Όπως δείχνει η παρακάτω οθόνη, έχετε συνδεθεί στο διαδίκτυο μέσω το δίκτυο της Vodafone.

Efstathios Iosifidis

openSUSE and GNOME foundation member

I'm Farm Animal Manager and dairy products technician looking for new opportunities.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου