Τί είναι ενα Dial Pattern;

by 2:49 π.μ. 0 σχόλια
Θα χρησιμοποιήσετε το Dial pattern όταν θα προσθέσετε ενα Outbound Routing. Δρούν ως φίλτρα στα οποία επιτρέπουν να τηλεφωνήσετε στον κόσμο.
Αυτά που υπάρχουν είναι:

* X — Αφορά ψηφία από το 0 έως το 9
* N — Αφορά ψηφία από το 2 έως το 9
* Z — Αφορά όλα τα ψηφία εκτός του 0. (1 μέχρι 9)
* . — Wildcard. Ταιριάζει οποιοδήποτε αριθμό με οτιδήποτε.
* | — Αυτό σας αφήνει να πληκτορογήσετε το 0 για να βγείτε ταιριάζοντας οτιδήποτε πριν την γραμμή χωρίς να το στέλνει στο trunk.

Efstathios Iosifidis

openSUSE and GNOME foundation member

I'm Farm Animal Manager and dairy products technician looking for new opportunities.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου